Οκτώβριος 6, 2016 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρία μας παίρνει την ευθύνη της πληροφόρησης απέναντι σας , όπου σας διασφαλίζει την πορεία των μετάλλων σας .Έτσι και σήμερα περνούμε μια τέτοια πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που συμβούν για το αλουμίνιο.

Παρά τις εισαγωγές του κινέζικου προϊόντος  , η αγορά της  Ευρώπης εναντιώνεται με την τιμή να φτάνει 1670$. Στην πορεία της ανόδου αυτόν των ημερών η ζήτηση για την κατασκευή του είναι μειωμένη . Έτσι και η προσφερόμενη τιμή είναι η ίδια με την τιμή του Σεπτεμβρίου. Ένα ακόμα  δυσάρεστο γεγονός για την εξέλιξη του αλουμινίου είναι ότι το απόθεμα ξεχωριστά από την τάση της τιμής συνεχώς μειώνεται .Με άλλα λόγια ο δρόμος για μια άνοδο της τάξης των 20λεπτων θα είναι πολύ μακρής .dikths

Με όλα αυτά τα γεγονότα, η πορεία του δεν εξελίσσεται με σταθερή και ανάλογη στάση των προσδοκιών μας.  Τα συμπεράσματα μας σαν εταιρεία που μελετά την τάση των μετάλλων  είναι πως η τιμή του παρόλο την τάση ανόδου στην ευρεία αγορά  ,θα παραμένει η ίδια  μέχρι και αρχές του 2017.

Recycling Metal Vichos | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Written by Theodoros Vichos