Τι είναι ανακύκλωση;

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.

Ποια τα οφέλη της ανακύκλωσης;

recycle-small– Με την ανακύκλωση μειώνουμε τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες που περιέχουν κάποια κατασκευαστικά μέρη τους, οι οποίες θα διαχυθούν στο έδαφος ή την ατμόσφαιρα αν αντίστοιχα θαφτούν ή καούν.

– Περιορίζεται η εξόρυξη και η επεξεργασία πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

– Μειώνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Πως διαμορφώνονται οι τιμές των μεταλλικών απορριμάτων;

 • Οι τιμές των μεταλλικών απορριμμάτων επηρεάζονται από μια πληθώρα παραγόντων.
 • Η καθαρότητα των μεταλλικών απορριμμάτων.
 • Η ποιότητα των παρεχομένων υλικών.
 • Το μέγεθος των υλικών. Αφορά κυρίως στα σιδηρούχα μέταλλα. Ο κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα τεμάχιο τόσο χαμηλότερη η αξία του.
 • Παράγοντες που αφορούν στη μεταφορά των υλικών.
 • Το κόστος κτήσης των υλικών. Η υψηλότερη τιμή παρέχεται όταν τα υλικά παραδίδονται στις εγκαταστάσεις μας.
 • Το tonnage των υλικών. Ο κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερες οι προς προμήθεια ποσότητες, τόσο καλύτερη η προσφερόμενη τιμή.

Ποια υλικά δέχεστε;

 • Σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μεταλλικά απορρίμματα.
 • Μηχανήματα εργοταξίου- Πλοία (φορτηγά, σκαπτικά κτλ.)
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
 • Ηλεκτρικά καλώδια παντός τύπου.

Ποια υλικά δεν δέχεστε;

 • Εκρηκτικά υλικά ή υπολείμματα εκρηκτικών υλικών.
 • Ραδιενεργό υλικό παντός είδους.
 • Υλικά που περιέχουν άσβεστο.
 • Υλικά τα οποία μπορούν να αποτελούν προϊόντα κλοπών.