1. Επικοινωνία για ενημέρωση:

Επικοινωνούμε μέσω διάφορων μέσων επικοινωνίας ώστε να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες τιμές καθώς για την εξέλιξη του κάθε μετάλλου ξεχωριστά .
Σε αυτό το σημείο ασφαλίζουμε την τιμή πώληση με την αποστολή email. Στην συνέχεια κλείνουμε την ημερομηνία αλλά και τον τρόπο παραλαβής.
Ακόμα σε αυτό το σημείο παρέχεται και η δυνατότητα συμβάσης συνεργασίας για μια ακριβής και εξελισσόμενης συνεργασίας .

2. Φόρτωση – Παραλαβή

Η φόρτωση γίνεται με κατάλληλο αυτοκίνητο της δικιάς μας εταιρεία ή με αυτοκίνητο της δικιάς σας εταιρείας.
Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με φορτηγά πολλών δυνατοτήτων όπως φορτηγό για φόρτωση μέχρι και 1000kg , για φόρτωση μέχρι και 3.000kg με ανυψωτικό μηχάνημα μέγιστης ανύψωσης 4.000 kg , για φόρτωση μέχρι και 12.000 kg με ανυψωτικό μηχάνημα που φέρει χούφτα μέγιστης ανύψωσης 2500 kg.
Όμως σε ακατάλληλες περιπτώσεις όπως η μη προσέγγιση των φορτηγών στην περιοχή φόρτωση , η εταιρεία μας διαθέτει άρτιο προσωπικό δυναμικό όπου διασφαλίζει την κατάλληλη αλλά και πιο αποτελεσματική μέθοδο φόρτωσης.
Η παραλαβή μπορεί να γίνει στις κατάλληλες εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς το υλικό παραλαβής μπορεί να διαχωριστεί από το εκάστοτε φορτηγό με αρκετούς τρόπους .

3. Ζύγιση

Η ζύγιση μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους .
• Σε περίπτωση φόρτωσης από τον χώρο σας και η ποσότητα είναι λιγότερη από 1.000 kg τότε με ζυγαριά της εταιρείας μας ζυγίζουμε το υλικό στον χώρο σας.
• Ακόμα υπάρχει δυνατότητα ζύγισης σε ζυγαριά της περιοχής σας όπου θα μας υποδείξετέ εσείς .
• Επίσης στις εγκαταστάσεις μας παρέχουμε ζυγαριά για ζύγισης μέχρι και 20.000 kg

4. Αφού έχουμε το αποτέλεσμα των κιλών για το κάθε υλικό , μας εκδίδεται τιμολόγιο πώληση η δελτίο αποστολής ή και δελτίο τιμολόγιο και με βάση το τιμολόγιο σας εκδίδουμε την βεβαίωση παραλαβής .

5. Πληρωμή

Μετά από την έκδοση του τιμολογίου σας εκδίδουμε επιταγή ή μεταφέρουμε στην τράπεζα που επιθυμείτε το αναγραφόμενο ποσό του τελικού συνόλου.

6. Ενημέρωση

Το τελευταίο βασικό βήμα της εταιρείας μας είναι η ενημέρωση.Η ενημέρωση μας καθιστά πρωτοπόρους  στον χώρο , όπου με συγχρόνους τρόπους σας διασφαλίζει την περαιτέρω πορεία  στο μετάλλων