Ιανουάριος 27, 2017 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρεία  RMV προειδοποιεί  πτώση του σιδηρού της τάξης των 10 λεπτών του κιλού. Αυτό οφείλεται στην διατάραξη  της Ελληνικής οικονομίας ανάμεσα με τους εταίρους , όπου συμβάλει με ένα ποσοστό  στον κλάδο του ελληνικού  εμπορίου.

Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του νέου έτος ο δείκτης ακολουθούσε μια σταθερή και θετική εξέλιξη .Σήμερα και μετά από το πέρασμα των  25  ημερών ,ο δείκτης του σιδήρου κατέγραψε μια κάμψει στης τάξης των  12 μονάδων . Με αυτήν την εξέλιξη  φτάνουμε στο συμπέρασμα πως , οι εισαγωγές στις  αρχές του μήνα Ιανουαρίου ήταν μειωμένες. Αυτό ευνόησε μερικές χώρες της νότιας αλλά και της δυτικής  Ευρώπης να  έχουν μεγιστοποίηση της τιμής , στο αποθεματικό υλικό όπου κατέχουν.(Το αποθεματικό υλικό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό στην συμπεριφορά της τιμής. )

Έτσι οι χώρες αυτές ήταν το εμπορικό κέντρο της Ευρώπης  αλλά και η  κινητήρια δύναμη για τις βιομηχανίες όπου οι παραγωγή τους δεν θα έπρεπε να μειωθεί. Με το γεγονός αυτό, δημιουργεί μεγάλη ζήτηση στην αγορά και εξίσου η άνοδο του σιδήρου όπου σας αναφέραμε αρχές του μήνα .steel

Written by Theodoros Vichos