Μάιος 17, 2016 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Οι τιμές του αλουμινίου, του μετάλλου με την δεύτερη μεγαλύτερη χρήση μετά τον χάλυβα, πιέζονται τα τελευταία χρόνια, καθώς η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα υπερπροσφοράς και διογκούμενων αποθεμάτων.Ως αποτέλεσμα ο κλάδος της παραγωγής αλλά και της μεταπούλησες του αλουμινίου έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση  με το  τέλος   του Δεκεμβρίου του 2015, μια μείωση της τάξης 40% επι του τζίρου.

Κύρια αιτία είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος –των νοικοκυριών  ώστε να ανανεώσουν τα παλιά τους κουφώματα .Τα στατιστικά στοιχεία των εταιριών παραγωγής αλουμινίου, μας έδειξαν ότι το 5 %  γίνεται αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων με αλουμίνιο  και το 10-15 % γίνεται με PVC.

Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν τόσο την εγχώρια αγορά τόσο και την διεθνή αγορά .Συγκεκριμένα στης αρχές  του μηνά η τιμή είχε φθάσει 1649$,εχθές έκλεισε στα 1555$ με εναλλαγή τιμές  0,81% γράφοντας μια μικρή άνοδο 33 μονάδες . Συνεπώς αυτές οι συνθήκες αυξάνουν το ρίσκο για μεγαλύτερους τζίρους των επενδυτών.

16.5.16Το διάγραμμα εμφανίζει την σημαντική μείωση ανάμεσα στον μηνά Μάρτιο και τον Απρίλιο ,καθώς και την απότομη μείωση για τον μηνά Μάιο.Σαν σημεία αξιολόγησης οι προβλέψει μας για την περίοδο αυτή  είναι πως θα υπάρξει μια σταθερότητα όπου θα αποβλέπει στην αύξηση του πρωτόχυτου  αλουμινίου.

Συντάκτης Βήχος Θεόδωρος

Recycling Metal Vichos | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Written by Theodoros Vichos