Μάρτιος 6, 2017 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα ο μόλυβδος τοποθετείτε σε πάρα πολλά αντικείμενα της καθημερινής μας ζωής . Έτσι κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης από άλλα κοινά μέταλλα . Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών , το ανακυκλώσιμο υλικό έχει αλλάξει σημαντικά ως προς την διαχείριση του . Καθώς η νομοθεσία έχει γίνει ποιο σκληρή σε μέταλλα όπου προκαλούν πολλές και σημαντικές ασθένειες .

Σαν εξόριστο υλικό περιέχεται στον πίνακα διεθνών τιμών μετάλλων . Η τιμή του μεταβάλλεται διαρκώς , ανάλογα με την ζήτηση και με άλλους συντελεστές όπου θα αναφερθούμε.

Κατά την διάρκεια του έτους 2008 με 2017 , η τιμή του κυμαινότανε συνεχώς και ακατάπαυστα . Συγκεκριμένα το 2008 (βλέπε πίνακα)  η τιμή του έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες επενδυτών βλέποντας την τιμή να φτάνει 3687 $ ,σημείο το οποίο μέχρι και σήμερα να μην έχει ξεπεράσει τα 2715 $ .Επίσης το 2008 είχε την μεγαλύτερη πτώση που έχει σημειώσει  στην διάρκεια των 10 ετών . Μετά από το πέρασμα των  οκτώ χρόνων σημείωσε την δεύτερη πτώση  το Νοέμβριο του 2015 με διαφορά  120 $ σε σχέση με τον Ιούνιο του  2010.

Στην  διάρκεια του 2015 με το 2016 η τιμή του βυθίστηκε αλλά επανήλθε με την τιμή να κλεινή  στα 2010 $ το κιλού. Η βύθιση αυτή προήλθε από το κλείσιμο των χρηματιστηρίων , επόμενος μια τέτοια πτώση ήταν αναπόφευκτη .Με την έναρξη του νέου έτους σημείωσε άνοδο με 238$ θέτοντας διαφορά όπου έφερε και την καταληκτική τιμή  για την πορεία του έτους 2017 .

Η εκτίμηση μας με βάση όλων αυτών των γεγονότων είναι για τον μήνα Μάιο του 2017 θα δημιουργηθεί μια ανώμαλη πορεία όπου θα κλείνει με θετική κατάληξη . Η γενική εικόνα θα σχηματίζεται θετικά , γεγονός όπου θα ενθαρρύνει τους επενδυτές αλλά και την αγοραστική ζήτηση του.μολυ

Written by Theodoros Vichos