Σεπτέμβριος 25, 2018 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Ολίσθηση στην τιμή του αλουμινίου καθώς ο δείκτης από αρχές του Σεπτεμβρίου  έχει καθοδική πορεία . Η πορεία αυτή επηρεάζει άμεσα την εγχώρια αγορά ,διότι η κίνηση του λευκού μετάλλου είναι μικρή σε σχέση με άλλα κράτη μέσα στην Ευρώπη και εμφανίζει άμεσα το αποτέλεσμα όπως και την πώληση πρωτογενούς υλικού σε ξένες χώρες .

Τα δυο σημαντικά που βαραίνουν τον δεκτή σε σχέση με την εγχώρια αγορά είναι η μειωμένη ζήτηση πρωτογενούς υλικού και η μεγάλη αύξηση του stock υλικού όπου και υπάρχουν σε Ελληνικές εγκαταστάσεις  . Αν αλλάξουν τα πρόσημα  τότε αυξάνεται η  τιμή του δείκτη  (σε όλες τις μορφές αλουμινίου ). Στην περίπτωση όπου ο δείκτης έχει υποστεί μια πτώση ,τότε δεν τίθεται θέμα αύξησης των τιμών σε όποια μορφή βρίσκεται το αλουμίνιο . Άρα στην χρονική αυτή περίοδο όπου έχει υποστεί πτώση και οι παράγοντες του είναι αντιστρόφως ανάλογοι σε σχέση με την αύξηση του δείκτη  τότε η αύξηση  είναι αδύνατων να υπάρξει.

Ο δείκτης  μας εμφάνισε την πορεία του στα μέσα του Ιουλίου και πάλι είχαμε τα ίδια συμπεράσματα αύξησης stock και μείωση ζητητής. Τον Αύγουστο υπήρξε μια λογική πίεση του γενικού δείκτη λόγο κλεισίματος της αγοράς ,όμως τον Σεπτέμβριο μας εμφανίζει την δύναμη της πτώσης διότι έφτασε και τα 2010$ δολάρια ανα τονο. Οι συγκρούσεις μεγάλων δυνάμεων φέρνουν  ως αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση των τιμών ,άρα όσο οι συγκρούσεις θα υπάρχουν τόσο και οι δείκτες θα παραμένουν πτωτικά  και το μέταλλο θα συνεχίζει να πέφτει.

Written by Theodoros Vichos