Δεκέμβριος 5, 2016 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Στους τελευταίους μήνες του έτους 2016 ο δείκτης αλουμινίου έχει κινηθεί με τάση ανόδου σε σχέση με άλλους μήνες του χρόνου .Οι ασιατικές αγορές δείχνουν μια σταθερή στάση όπου κυμαίνεται με 1300 – 1450 Γιουάν  σε σχέση με άλλες χώρες , όπου κυμαίνονται 1500-1700 $  . Λόγος είναι οι μειωμένη ζήτηση της αγοράς δευτερόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη. Τα ποσοστά επιτυχίας της παγκόσμια αγοράς τα έχει η Κίνα , αυτό ας το σημειώσουμε και ας  συλλογιστούμε τις συνέπειες  θα προκαλέσει  η εισαγωγή  της βέργας προφίλ  από την Κίνα.

Από την τελευταία μας αναφορά που σχετίζεται με το αλουμίνιο θα δείτε και στο διάγραμμα όπου οι προβλέψεις μας αντιστοιχούν με τον δείκτη αλουμινίου.

Τα συμπεράσματα μας σαν εταιρεία που μελετά την τάση των μετάλλων  είναι πως ο δείκτης θα κινηθεί μέχρι 1750 $ για 5 – 10 ημέρες ακόμα.  Μετά από το  διάστημα αυτό θα αρχίζει να φτάνει 1620- 1650 $ .Αυτό έμπρακτα για την Ελληνική αγορά  είναι μείωση 5 – 10 λεπτών του κιλού .

αλουμινιο

Written by Theodoros Vichos