Νοέμβριος 11, 2015 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρία μας παίρνει την ευθύνη της πληροφόρησης απέναντι σας , όπου σας διασφαλίζει την πορεία των μετάλλων σας .Έτσι και σήμερα περνούμε μια τέτοια πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που συμβαίνουν η και επρόκειτο να συμβούν για τον χαλκό.

Ο χαλκός είναι ο πιο εξελεγμένος και απρόβλεπτος  μετά από τον χρυσό .Έτσι και η τιμή του αλλάζει συνεχώς , αυτό οφείλεται στην ασταθής τάση της αγοράς.

Συγκεκριμένα η τιμή του διαμορφώνεται με την κατάσταση των γεγονότων που καταβάλουν ολόκληρο τον κόσμο και συγκεκριμένα  για τις χώρες που συλλέγουν μεγάλες ποσότητες χαλκού όπως είναι  Κίνα, Γερμανικά, Αμερική.

Για να έχουμε εικόνα για την τάση του ακόμα και σήμερα θα πρέπει να έχουμε μια τιμή από τον προηγούμενο  μηνά της ιδίας ημέρας.

Δηλαδή στης 9/10/15 η τιμή ανέρχεται στα 5319 $ ο τόνος  ενώ στις 9/11/15 ανέρχεται 4990 $ ο τόνος.

ΧΑΛΚΟΣ

Η διαφοροποίηση αυτής της τιμής οφείλεται από την μειωμένη ζήτηση του αγοραστικού κοινού .Το  αποτέλεσμα αυτό διαμορφώνει το πρωτόχυτο και εξίσου το δευτερόχυτο. Να σημειώσουμε ότι το απόθεμα του έχει αρχίσει να μειώνεται από τα τέλη του Αυγούστου. Ο χαλκός είχε σημειώσει τόση μεγάλη πτώση από τον Οκτώβριο του 2013.

Σήμερα  μπορούμε να αναφέρουμε ότι η προβλέψεις μας για το συγκεκριμένο μέταλλο θα είναι πτωτικές, με ασταθή χαρακτήρα για το λιγότερο από τα τέλη του 2015.

Στον διάγραμμα δείχνει την τάση του από αρχές του Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα .

Σαν συνεπής αρμοδιότητα αλλά και εξίσου  διαφοροποίηση στην λειτουργικότητα των εταιριών SCRAP η εταιρία μας RMV θα σας ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις που θα προκύψουν.

Συντάκτης Βήχος Θεόδωρος

Written by Theodoros Vichos