Ιανουάριος 13, 2016 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρία μας παίρνει την ευθύνη της πληροφόρησης απέναντι σας , όπου σας διασφαλίζει την πορεία των μετάλλων σας .Έτσι και σήμερα περνούμε μια τέτοια πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που συμβαίνουν η και επρόκειτο να συμβούν για τον χαλκό.Η πορεία του χαλκού μας δείχνει από την τάση του κατά την διάρκεια των δυο μηνών, πως έχει συνεχόμενη πτώση με ποσοστό  46% από την 11/11/2015. Η συνταρακτική μείωση του έχει επηρεαστεί από την Κινέζικη αγορά, καθώς οι εξαγωγές της έχουν μεγάλη πτώση. Ο λόγος είναι για των πλούσιο  και αναξιοποίητων αποθεμάτων που διαθέτουν Κινέζοι διαπραγματευτές και τα οποία παραμένουν σε μεγάλες αποθήκες για εγγύηση τραπεζικών δανείων της Κίνας .Να σημειώσουμε πως η Κίνα απορροφάει  τα δυο πέμπτα της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού.

Οι προβλέψεις μας για το συγκεκριμένο μέταλλο θα είναι πτωτικές, με ασταθή χαρακτήρα λόγω της αρνητικής στάσης της αγοράς , όπου πλήττει την οικονομία των παραγωγικών μονάδων.

χαλκος

Στον διάγραμμα δείχνει την τάση του από αρχές του Νοέμβριου  μέχρι και σήμερα . Καθώς και το stock των αποθεμάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

 

 

 

Σαν συνεπής αρμοδιότητα αλλά και εξίσου  διαφοροποίηση στην λειτουργικότητα των εταιριών SCRAP η εταιρία μας RMV θα σας ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις που θα προκύψουν.

Συντάκτης Βήχος Θεόδωρος

 

 

 

 

 

Written by Theodoros Vichos