Αύγουστος 9, 2017 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρία μας θα παραλαμβάνει ανακυκλώσιμο υλικό μέχρι και της 12/8/2017 .Μετά από αυτήν την ημερομηνία η εταιρία RMV θα μείνει κλειστή μέχρι και της 19/8/2017.
Επομένως σε αυτό το διάστημα δεν θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις των μετάλλων σας .

Με εκτίμηση Recycling Metal Vichos

Written by Theodoros Vichos