Ιούνιος 12, 2019 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Κατόπιν ενημέρωση μας από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία, σας ενημερώνουμε αντίστοιχα και εσάς  για  πτώση  σιδήρου  με την τιμή να υποχωρεί κατά    10 euro  λιγότερα  στον τόννο.

Written by Theodoros Vichos