Οκτώβριος 21, 2017 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρία μας παίρνει την ευθύνη της πληροφόρησης απέναντι σας , όπου σας διασφαλίζει την πορεία των μετάλλων σας .Σαν αναγνωρισμένη πλέον εταιρεία  πρόβλεψης αλλά και ανάλυσης έτσι και σήμερα ,έχουμε το ιδίωμα να σας πληροφορούμε για τις εξέλιξη του.

Συνεχόμενη πτώση σιδήρου όπου επικρατείτε μέχρι και σήμερα καταγραφεί ο σίδηρος  με διαφορά τιμής  στην διάρκεια των 15 ημερών είναι 30 μονάδες  .Ένας λόγος όπου αφορά την πτώση είναι η μειωμένη κατασκευή στην εγχώρια αγορά.

steel

Written by Theodoros Vichos