Ιούνιος 30, 2015 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρεία RMV κατόπιν των προσπαθειών αυτών για μια διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας ,συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά με τις συνθήκες τις είδη υπάρχουσες. Συγκεκριμένα συνεχίζει να αγοράζει κανονικά με τις τρεχούμενες τιμές και με την ιδία ισχύουσα νομοθεσία πληρωμών προς στους συνεργάτες τις .
Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την παράδοση του υλικού σας στις εγκαταστάσεις μας ,να μπορέσετε να μας ειδοποιείται όπως με ένα email και με τηλέφωνο.

Removals

Written by Theodoros Vichos