Φεβρουάριος 29, 2016 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η εταιρία μας παίρνει την ευθύνη της πληροφόρησης απέναντι σας , όπου σας διασφαλίζει την πορεία των μετάλλων σας .Σαν αναγνωρισμένη πλέον εταιρεία  πρόβλεψης αλλά και ανάλυσης αλουμινίου έτσι και σήμερα ,σαν και τις άλλες φορές έχουμε το ιδίωμα να σας πληροφορούμε για τις εξέλιξη του.

Μετά από τις μεγάλες αλλαγές των μονάδων του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών , αλλά και την μεγάλη πτώση του αργού πετρελαίου brent, έχει επηρεάσει τόσο τους δείκτες των επιχειρήσεων , τόσο και την εξόρυξη μετάλλου. Με αποτέλεσμα  οι εξορύξεις να έχουν μειωθεί και οι τιμές να ακολουθούν την πτώση .

Συγκεκριμένα ο χαλκός από το διάστημα 13/1/16 μέχρι και 29/2/16 έχει δημιουργήσει άνοδο 312 μονάδες και αλλαγές 8,20%. Μας προκαταβάλει την θετική εξέλιξη της αγοράς  για το συγκεκριμένο διάστημα .Παρόλο που ο δείκτης  έχει την τάση της προβλεπόμενης  ανόδους το stock έχει την ποριά του έτους 2014 να φτάνει 148.150,000t. ‘Ενα ακόμα σημαντικό σημείο για την εξέλιξη του είναι  για την  εποχή αυτή οι επενδυτές έχουν μεγάλα διαθέσιμα , προβλέποντας στην ενδεχόμενη άνοδο.

Στο διάγραμμα θα δείτε την απότομη αντίδραση των αλλαγών όπου επηρεάζουν τις συνθήκες  επενδύσεων .

copper

Οι προβλέψεις μας για το συγκεκριμένο μέταλλο είναι να μην ξεπερνάει τα 1750$. Διότι οι μονάδες παραγωγής έχουν μειώσει την εισαγωγή των πρώτων υλών , ώστε να υπάρξει μείωση ζήτησης του.

Written by Theodoros Vichos