Ιούνιος 12, 2015 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Η πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά ξεκίνησε το 2009 και εντάθηκε από την κατάρρευση της οικοδομής. Από το 2011 και μετά, οι εξαγωγές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, έως και διπλάσιες των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. Το 2013 οι επιδόσεις του κλάδου διέλασης  αλουμινίου ήταν περίπου 58.000 τόνοι στις εξαγωγές και 30.000 τόνοι στην εσωτερική αγορά.
Η εικόνα διάθεσης της εγχώριας παραγωγής ήταν εντελώς διαφορετική τα χρόνια προ της κρίσης, καθώς η εγχώρια αγορά απορροφούσε το 40-60% της συνολικής παραγωγής, η οποία ήταν υπερδιπλάσια από αυτήν του 2014.

ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Η πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά ξεκίνησε το 2009 ενώ από το 2011 και μετά, οι εξαγωγές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, έως και διπλάσιες των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.
Μέχρι που φτάνουμε στο 2015 όπου τα ποσοστά που απορροφά η Ελληνική αγορά είναι το ¼  με αυτά που εξάγει.
Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ,πως οι εξαγωγές σε πρωτόχυτο μέταλλο έχουν πέσει πάρα πολύ σε σχέση  με αυτές του παρελθόντος. Έτσι με τις δυσκολίες τις εσωτερικής αγοράς άλλα και με τις μειώσεις εξαγωγών η τιμή του σε scrap έχει μειωθεί αρκετά.
Για να ενημερωθείτε για τις νέες τιμές παρακαλώ επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Τα νέα και οι αναλύσεις φέρνουν την υπογραφή της RMV.

 

 

 

Written by Theodoros Vichos