Μάιος 6, 2015 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Πείρα
Η εταιρία RMV έχει μακροχρόνια πείρα που την καθίστα υπεύθυνη και αλώβητη όλα αυτά τα χρόνια .Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκει συνεχώς   εναλλακτικές μεθόδους συνεργασίας σε πιθανά προβλήματα προμηθευτών. Έτσι την καθιστά πρωτοπόρα στην συνεργασίας στερεών αποβλήτων .Ακόμα η RMV  προμηθεύει συγκεκριμένες εταιρίες με σταθερή ποιότητα υλικού, πετυχαίνοντας μ’ αυτό σταθερό πελατολόγιο προμηθευτών .
Συνέπεια
Συνέπεια για την εταιρία ορίζεται η ακέραιη συνεπή συνεργασία στους προμηθευτές της. Συνεπώς με την κατάλληλη ενημέρωση προς τον αρμόδιο της RMV πετύχουμε μια άριστη οικονομική και υπεύθυνη συνεργασίας.
Εμπιστοσύνη
Η επιτυχία μας έχει καθοριστεί από την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια ,έτσι ώστε  να είναι η κινητήρια δύναμη  για νέες μεθόδους συλλογής και επικοινωνίας προς εσάς .
Ενημέρωση
Ενημέρωση για εμάς είναι υποχρέωση απέναντι προς  εσάς  .Για τον λόγο αυτό  έχουμε καταφέρει να ενημερώνουμε συνεχώς σε πιθανές αλλαγές τιμών  γραπτός αλλά και προσωπικός .
Τέλος   θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς που μας αναδείξατε στις πρώτες κατηγορίες συλλογής και  εξυπηρέτησης. Γι’αυτό ας προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε πετύχει ώστε να   φτάσουμε στην κορυφή μαζί με εσάς !

Written by Theodoros Vichos