Σεπτέμβριος 26, 2016 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Πτώση του σιδήρου της τάξης των 10 λεπτών του κιλού. Αυτό σημαίνει μειωμένη ζήτηση του πρωτογενούς υλικού.Ένας σοβαρός παράγοντας όπου έχει σκοπό  την πτώση του σιδήρου ,είναι πως οι βιομηχανίες τις Ελλάδας  μειώνουν την επεξεργασία αλλά και την κατασκευή τους , λόγος  είναι η μειωμένη φορολόγηση  στις γειτονικές χώρες πχ. Τουρκιά, Βουλγαρία .

Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία$_1 Recycling Metal Vichos  στηρίζει μια προσπάθεια πώλησης του υλικού σας, με τους δυνατότερους τρόπους όπως το θέμα της τιμής ή και της εξυπηρέτησης.

Written by Theodoros Vichos