Απρίλιος 6, 2017 Χωρίς κατηγορία Χωρίς σχόλια

Καθ’ όλη την διάρκεια του Μάρτιου η καταγραφή για τα πρωτόχυτο μέταλλα ήταν αρνητική. Έτσι επηρεάστηκαν  μέταλλα που για την δημιουργία διαφόρων μετάλλων είναι πρωτεύων υλικά, ένα από αυτά είναι και ο ορείχαλκος.

Ο ορείχαλκος παρ όλη την πτώση των κινητήριων μετάλλων απουσίασε (γενική εικόνα) τάση ανόδου που αποβλέπει στο κέρδος . Οι απότομες αλλαγές που έγινα τον Μάρτιο και άφορα κατά 57% τον χαλκό. Τα υπόλοιπα μέταλλα όπου αφορούν για την σύσταση του, παρουσίασαν θετική πορεία πάρα τις μικρές αλλαγές που υπέστησαν.

Συγκεκριμένα ο χαλκός άνοιξε με την τιμή των 6013,75 $/mt και έκλεισε 5858,25 $/mt. Ο ψευδάργυρος άνοιξε 2862,5$/mt με κλείσιμο του μήνα στα 2767,5  $/mt, ενώ ο μόλυβδος κράτησε την τιμή ανοίγματος μέχρι και το τέλος του μήνα με την τιμή να ανέρχεται στα 2300 με 2330 $/mt .

Written by Theodoros Vichos